Đăng Nhập - Lấy Token Full Quyền

Đăng Nhập

 • XEM HƯỚNG DẪN LẤY TOKEN
 • Email,sdt,id:

  Mật khẩu or mật khẩu ứng dụng iphone:

  Loại Token: Kiểu Lấy: Lưu Lại:
 • Loại Token ANDROID, IPHONE và kiểu LINK 100% ko bị Check Point
 • CHÚ Ý

 • 1. Hệ thống sẽ LOGIN và lấy token full quyền.
 • 2. Nick của bạn có thể bị check point.
 • 3. Hệ thống ko lưu lại nick.
 • 4. Lưu lại chỉ dành cho thành viên VIP để auto token nhé.
 • 5. Hoàn toàn yên tâm vì đây là system của chụy hiệp.